keskiviikko 9. marraskuuta 2022

Kun n. 400 000 ulosotossa olevaa vapautuu ulosotosta usa 3 vuoden velka-akordi sovelluksella, sekä ulosottokaaren kevennyksin suojaosuuksia kasvattaen sekä perheellisille, että yksinäisille tahoille, niin riittänee varoja myös kansallisille tahoille paremmin ;) kaikissa hankkeissa. Nythän suomalaiset kupataan kipeiksi, sairaiksi mustan Afrikan kusettajille ymv:iin huuhaahankkeisiin mm ilmastohuuhaa ja Kioton ilmastosopimuksen rahoittamiseen

Leopard 2 panssarivaunuja Saksasta Ukrainaan, bitte schön


Valitettavasti ei ole käytössä #Vastarintasivustoja neutraalimpana nimivaihtoehtona, vaan nyt "partisaanisivusto" ja sen julkaisema Kotkanpesä hankkeen rahoitus julkisisuudessa, mikä pitäisi saada kuntoon?


Kun n. 400 000 ulosotossa olevaa vapautuu ulosotosta usa 3 vuoden velka-akordi käytännöllä, sekä ulosottokaaren kevennyksin suojaosuuksia kasvattaen sekä perheellisille, että yksinäisille tahoille, niin riittänee varoja myös kansallisille tahoille paremmin ;) kaikissa hankkeissa. Nythän suomalaiset kupataan kipeiksi, sairaiksi mustan Afrikan kusettajille ymv:iin huuhaahankkeisiin mm ilmastohuuhaa ja Kioton ilmastosopimuksen rahoittamiseen.

On ilmassa kysymys: Vieläkä Ryssälle maksetaan "ilmastokorvauksia" Kioton sopimuksen perusteella? 

Varsinkin jos km-tahoina esiintyvät hoitavat kansalaiset jutkukyykystä vapauteen ;)
Tsaarin ajalta oleva ulosottolaki ei ole nykyaikaa.
#SeppoLehto #eduskuntavaaliehdokasPirkanmaa2023

PS: Kannattanee paneutua aiheeseen ne jotka väittävät ajavansa kansan etua? 
-----------
PS: Partisaanisivujen kommenttiosioon tein oheisen lisäyksen oheisen linkin julkaisun ryssäläiskommenttiin:


Suomen etu on taisteleva Ukraina, sekä kaikki mahdollinen tuki Ukrainalle, sekä keskuuteemme tulleille ukrainalaisille.

Alkeellisin sotastrategi ymmärtää asian, ryssäläinen puoliapina mahorkka suupielelessä ei ymmärrä kuin runkata putinin kuvien äärellä.

Eduskuntavaaliehdokas Seppo Lehto aatosta jaloa eduskuntaan valkoinen vaihtoehto eduskuntavaalit Pirkanmaa 2023
Historioitsija eduskuntavaaliehdokas Pirkanmaa


Hitler turvasi Suomea jatkosodassa 1941-1944

-----------
Viite:

Tulevassa Kotkanpesä-seminaarissa on vastaanottopiste Suomalaisapu-järjestölle lahjoitettaville tavaroille. Suomalaisapu Ry ottaa vastaan tavaralahjoituksia, joita se lahjoittaa vähävaraisille suomalaisille eteenpäin. Varsinkin joulun alla tarve yleensä kasvaa merkittävästi.

Voit tuoda paikalle Suomalaisavun toimihenkilöille esimerkiksi käyttämättömiä hygieniatuotteita, hyväkuntoisia ja puhtaita vaatteita sekä leluja. Etenkin lasten vaatteet ovat kysyttyä tavaraa.

Suomalaisapu lahjoittaa ne siitä eteenpäin suomalaisille, jotka järjestelmä on hylännyt. Mikäli sinulla siis on lahjoitettavaa, tuo ne Kotkanpesä-seminaariin paikan päälle!

Voit ilmoittautua seminaariin laittamalla 30 euroa per osallistuja tilille FI13 4500 0010 1552 70 tiistaihin 8.11. mennessä. Laita tilisiirron viestikenttään osallisten nimet sekä sähköposti, johon saat tapahtumaa edeltävänä päivänä saapumisohjeet.

------------------
--------------------

perjantai 29. heinäkuuta 2022

Vinkkinä #SinimustalleLiikkeelle ja muillekin rekisteröidyille puolueille. Vaikenemalla ei asioita hoideta. Toisaalta kumma Ihme on ettei useampi persu ole asian takana missä #VeijoNiemi, #LeenaMeri, #VilleTavio ja #RitvaElovaara

Kansanpalvelija Seppo Lehto eduskuntavaaliehdokas Tampere Pirkanmaa +31 helteessä 28.6.2022 


Vinkkinä #SinimustalleLiikkeelle ja muillekin rekisteröidyille puolueille. Vaikenemalla ei asioita hoideta. Toisaalta kumma Ihme on ettei useampi persu ole asian takana missä #VeijoNiemi, #LeenaMeri, #VilleTavio ja #RitvaElovaara

Laitoin kehut somessa, myös tätä kautta kerta fb ei salli jakaa niitä kaikille julki, joten vielä kerran: #VeijoNiemi on näköjään järkimies. Havaitsin sinut ko lakialoitteen takana: 

-----------
Viimeksi julkaistu 28.6.2022 14.06

Lakialoite LA 38/2022 vp 
Ritva Elomaa ps ym. 
 
Lakialoite laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteella on tarkoitus korottaa ulosottovelallisen suojaosuutta. Ulosottovelalliselle jätettävä suojaosuus on vuoden 2022 alusta 23,20 euroa velallisen itsensä osalta. Tässä lakialoitteessa esitetään, että suojaosuudeksi määriteltäisiin 40 euroa velallisen itsensä osalta ja 12 euroa päivässä jokaisen hänen elatuksensa varassa olevan henkilön osalta. Tuntuva korotus toisi monien ulosottovelallisten toimeentuloon merkittävän parannuksen sekä lisäksi kannustaisi tietyissä tilanteissa ottamaan työtä vastaan tai pysymään työelämässä. 

PERUSTELUT

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan ulosottovelallisia vuoden 2021 lopussa noin 284 000, mikä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Heidän ulosottovelkansa oli yhteensä peräti 6,4 miljardia euroa. Koko vuoden 2021 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 560 741, joista 276 484 velallisen ulosottoasioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden 2021 loppua. Velkaongelmat muodostavat mittavan yhteiskunnallisen haasteen. On kaikkien osapuolten etu, jos ulosottovelallinen saa velkansa maksettua. Ulosottovelallisen riittävä toimeentulo on varmistettava lailla. Suojaosuus on ulosotossa rahamäärä, joka velalliselle on jätettävä palkan ja muun säännöllisen tulon ulosmittauksessa toimeentulon turvaamiseksi. Tällä hetkellä suojaosuus ei ole riittävällä tasolla. Nykyistä suurempi suojaosuuden määrä kannustaisi myös työntekoon. 

Inflaatio on korkeimmillaan vuosikymmeniin, ja muun muassa polttoaineiden, sähkön ja elintarvikkeiden hinnat ovat rajussa nousussa. Esimerkiksi edellä mainitut ovat välttämättömiä arjen menoja. Ulosoton suojaosuus on ollut liian matalalla tasolla jo ennen viimeaikaista elinkustannusten rajua nousua. On selvää, ettei nykykäytännön mukaan määräytyvä suojaosuus riitä varmistamaan vallitsevalla hintatasolla riittävää toimeentuloa niin kuin voimassa olevaa lakia laadittaessa on tarkoitettu.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 48 §:n 1 momentti seuraavasti:  
4 luku 
Ulosmittaus 
48 § 
Suojaosuus 
Määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa velallisen suojaosuus on velallisen itsensä osalta 40 euroa ja hänen elatuksensa varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 12 euroa päivässä seuraavaan palkan maksupäivään asti. Suojaosuus lasketaan kuukaudessa 30 päivältä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 22.6.2022 
Ritva Elomaa ps 
Ville Tavio ps 
Sebastian Tynkkynen ps 
Veijo Niemi ps 
Leena Meri ps 
...................

Suosittelen muitakin ottamaan tuohon kantaa. Potentiaalisia ja oikeasti ulosoton kohtuuttomassa #ahdingossa olevia äänestäjiä yli 400 000 mielettömässä ulosotossa. 

Kaikkea muuta nostetaan vaan ei ulosottosuojaa. Totuus on hirveä monille ulosotossa oleville, kun hinnat nousevat (inflaatio) vaan ulosoton suojaosuus oikeasti pienenee.

Seppo Lehto eduskuntavaaliehdokas Tampere Pirkanmaa eduskuntavaaleissa 2023 


4.7.2022 Seppo Lehto eduskuntavaaliehdokas Tampere Pirkanmaa Joka päiväinen leipämme on ansaittava
https://Seppo-Lehto-eduskuntaan.blogspot.com


------------------


-------

lauantai 14. toukokuuta 2022

Suuremman Suomen nimissä Suur-Suomi r.y:n puheenjohtajana vuodesta 1991 päätin tänään aloittaa säännöllisesti twiittailut myös vihollismaa Ryssän kielelellä, sekä tarvittaessa muillakin yleisimmillä muilla kielillä ajankohtaisin twiitein eri puolille Ryssälän sotarikollisille kohdistettuina, sekä muille ketkä sotarikollisen miehittäjä-Ryssästä kommentoivat


Suuremman Suomen nimissä Suur-Suomi r.y:n puheenjohtajana vuodesta 1991 päätin tänään aloittaa säännöllisesti twiittailut myös vihollismaa Ryssän kielelellä, sekä tarvittaessa muillakin yleisimmillä muilla kielillä ajankohtaisin twiitein eri puolille Ryssälän sotarikollisille kohdistettuina, sekä muille ketkä sotarikollisen miehittäjä-Ryssästä kommentoivat twitterissä

Seppo Lehto heilaa Herran siunausta Hämeenpuistossa 1.5.2022 Valkoinen Vappu
https://Sinimusta-Liike.blogspot.com


Ohessa leikkisästi jatkumona Marskin jalanjäljissä sotamarskalkka Seppo Lehdon tykitystä:
( Tamperelainen lehden nyt jo edesmennyt Jari Niemelä 1990-luvun alun vappujulkaisussa faxitykittelyjen seurauksena antoi 4.6. ko maanpuolustustiedotteeksi oheisen arvonimen muissakin kuin omissa julkaisuissani)
Ukraine is defending Europe against Russian warcriminal imperialism

Я считаю, что русские знают, насколько нацистским является их собственный режим, поэтому им легко поверить, что другие такие же коммунистические нацисты, как Путин и армия российского режима #SeppoLehto https://Aluepalauttaja.blogspot.com Slava Ukraini!
-----------------------------------------
I believe russian people know how nazi is their own regime, so it is easy to them believe that others are same kind of communist nazis alike Putin and russian regime army
--------------------------------------------
Uskon, että venäläiset ryssät tietävät kuinka natsi on heidän oma hallintonsa, joten heidän on helppo uskoa, että muut ovat samanlaisia ​​kommunistinatseja, kuten Putin ja Rysslän hallituksen armeija

-------
On suuremman vaikuttamisen aika eri kielillä halki Euroopan Uralin ylittäen aina Japaniin saakka. Siellä on yhteistyökumppanimme alueriistojen uhri Japanikin saaristonsa osalta.


Fight against foreign invaders

Seppo Lehto Ajan Suunta päätoimittaja

--------------------

torstai 21. huhtikuuta 2022

Valkoinen Vappu Tampereella 2022? On totuuden aika niin työn järkevyydestä, mahdollisuuksista kuin työn vastaanottamisen tai sen tekemisen suhteesta, niin että siitä olisi jtkn tekijänkin kouraan?

Keväiset koirat mustaa ja valkoista eduskuntavaaliehdokas Pirkanmaa Lehto Seppo 12.4.2022 pic15Valkoinen Vappu Tampereella 2022?

On totuuden aika niin työn järkevyydestä, mahdollisuuksista kuin työn vastaanottamisen tai sen tekemisen suhteesta, niin että siitä olisi jtkn tekijänkin kouraan?

Suomessa n 400 000 ulosotossa. Siitä joukosta tuli paljon uutta työväkeä ;) kun ulosoton suojaosuuksia nostettaisiin.
Monilla ulosotossa oleva ns "perinteinen" työ on poissuljettu vaihtoehto. Tyhjän saa pyytämättäkin. Ko tahoista on tehty eräänlainen Intian kastijärjestelmän tapainen paarialuokka, ainoa ero, että ylläpito tulee monille toimeentulotukena ymv, kun on ns syrjäytetty/syrjäytynyt ns leimatuttuna / työtaidot rapautuneena kuin ryssien tankit Siperian varastoissa homeessa.
Matti Vanhasen hallitus kepuleina laittoi suuren osan heistä 15 v ulosottoon, kun myytiin Arsenal roskapankin luotot ns kyömynenille ulosottaviksi muutaman prosentin summalla velkapääomasta, joita ko kipapäät ovat voineet ulosmitata koko summasta ko tahoilta.

Viite:

Eduskuntavaaliehdokas Lehto Seppo kohtaa Mustan tulevaisuuden eduskuntavaaleissa koiran iltakusetusreissulla kuva 15.4.2022 pic2Seppo Lehto Huk, historioitsija, eduskuntavaaliehdokas eduskuntavaaleissa 2023


----------------------------------


perjantai 8. huhtikuuta 2022

Erilaisilla kommarihuorien jälkeläisten miinoittamille keskustelupalstoilla luuraa Ryssän saastaisia isovenäläisiä sotarikoksia hyväksyviä ja markkkinoivia hyvyytenä markkinoivia kansakunnallisia Ryssän asialla olevia suomeksi kirjoittavia rottia

Fight against foreign invaders

Erilaisilla kommarihuorien jälkeläisten miinoittamille keskustelupalstoilla luuraa Ryssän saastaisia isovenäläisiä sotarikoksia hyväksyviä ja markkkinoivia hyvyytenä markkinoivia kansakunnallisia Ryssän asialla olevia, suomeksi kirjoittavia rottia. 


Heille yhteisesti oheinen: 
Tarkoittanet isovenäläistä sovjetia. Putin on pitänyt ja pitää Stalinia edelleen esikuvanaan niin teoissa kuin toimissaan tavoitteiden ollessa 1:1:een. 

Voisitko kommarina lopettaa heikot läpsyttelysi Saksan suuntaan. Sankarivainajamme alueriistot haavoittuneet etc tulivat Ryssän kautta. Lapin sotakin oli Ryssän sota. Saksaa on kiittäminen jääkäriliikkeestä, Vapaussota 1918 ja jatkosodan tuestaan.


Talvisodan muistopäivän alla 11.3.2022 Ryssä helvettiin Ukrainasta Suomesta etc
Seppo Lehto eduskuntavaaliehdokas Tampere Pirkanmaa

Kansakunnallinen aluepalauttaja, ole sinäkin?
Ajan Suunta päätoimittaja

Ryssän rikolliset sotilaat murhaavat ukrainalaisia ja ryöstävät tapettujen perheiden tavaroita postitellen niitä Valko-Venäjältä kotiin "isin lahjoina" niin leluina, vaatteina, elektroniikkana kuin muunakin.
russian marauder soldier
---------
--------
Only lasting solution to Russian warcriminal Putin
-------------------------------------------------------------------------------


maanantai 4. huhtikuuta 2022

Ilmeisesti erilaiset "neuvostopartisaanitahot" eri palstoilla Natovastaiset kirjoittajat haluavat Natovastaisena puolustuksemme alasajajana katunäkymämme ja ympäristömme samaksi kuin Mariupolissa, Hersonissa, Kiovassa jne?

Ukraine. Buscha 3.4.2022 Russian warcrimes


Ilmeisesti erilaiset "neuvostopartisaanitahot" eri palstoilla Natovastaiset kirjoittajat haluavat Natovastaisena puolustuksemme alasajajana katunäkymämme ja ympäristömme samaksi kuin Mariupolissa, Hersonissa, Kiovassa jne?

Ei neekerit, somalit matuinvaasioina pysy vastaavaan tuhoon kuin imperialistinen Ryssä, se vain on raaka fakta. Siksi Natojäsenyys Suomelle. Itsestään selvää on toki että Afrikan popula voi pysyä Afrikassaan ja ko populan palautumista kotikonnuilleen pitää edesauttaa aina, kuten Ryssä suksimista hevonvittuun loisimasta alueiltamme.

Herran siunausta jakava apostolinen patsas suojattiin Kiovassa


Seppo Lehto eduskuntavaaliehdokas Tampere Pirkanmaa

Terve sielu terveessä kehossa eduskuntavaaliehdokas Lehto Seppo Tampere 2.4.2022 Slava Ukraini All occupied territories back to nations


Ajan Suunta somejulkaisu kansakunnallinen linjamme: Imperialisten miehittäjä-Ryssä helvettiin kaikilta miehittämiltään alueiltä Jäämereltä Länsimereltä (Itämeri) Mustalta merelta Tyynelle merelle vyöhykkeellä, Laatokan rantoja unohtamatta.


-------------------


----------------------

torstai 31. maaliskuuta 2022

Serbian "nationalismi" kuin Ryssän isovenäläisyys = Loisimista muiden alueilla selkosuomi kunniaan käsitteissä, kiitos


Serbian "nationalismi" kuin Ryssän isovenäläisyys = Loisimista muiden alueilla miehittäjäjänä. Selkosuomi kunniaan käsitteissä, kiitos.

Muistetaan serbien "kiitollisuus" eli kiittämättömyys Krajinasta, jonka saivat turvapaikakseen muslimeita vastaan Kroatiassa. No sehän tietenkin tarkoitti Jugoslavian hajoamisen jälkeen että sekin pitäisi liittää Serbiaan.
Samoin Vojvodinan 500 000 asukkaan maakunta nielaistiin ns muiden imperialismimaiden avulla Serbiaan, kuten Transsilvania Romaniaan.

Joten voitaisiinko lopettaa puheet / kirjoitukset serbinationalisteista kun puhutaan isovenäläisestä toisinnosta muutenkin kuin lippunsa suhteen?
PS: Kyrilliset kirjaimet, kieli, asenne etc.

PS: Ihmettelen niiden suomalaisten julkaisuja jotka näkevät serbeissä jtkn myötätunnon arvoista, kun 1:1:een Ryssän toimissa.

Ajan Suunta kansallismielinen julkaisu suomalaisuuden asialla aluepalautukset Natojäsenyys Seppo Lehto 30.3.2022 eduskuntaan tuellanne eduskuntaaliehdokkaana Pirkanmaalta 2023
Seppo Lehto historioitsija Tampere
Ajan Suunta somejulkaisu

Viite mihin vastineeni laitoin kommenttiosion kautta:
---------------------------------------------------

torstai 24. maaliskuuta 2022

Irakin Saddam Husseinin tuho edesauttoi kurdivaltion syntyä ja mahdollisen isomman Kurdistanin syntyä. Itsessään Irak on keinotekoinen valtio mikä koostuu toisiaa vihaavista kansoista ja uskonnoista / kulteista. Saddamin tuhonta takasi edes osittain suoarabien ekologisen ympäristön palautuksen, minkä Husseinin hallinto oli muuttanut jo liki autiomaaksi


Ajan Suunta oikaisee hieman turhaa Moskovan oblastin jatke Serbian ihannointia, samoin turhaa ylistystä Saddam Husseinin kommunismivaltiolle. Muistakaa Baathpuolue oli kommunistipuolue

Vastine "Partisaani"-julkaisuun

Partisaanijulkaisun tulkinnoista voi olla monta mieltä? Irakin Saddam Husseinin tuho edesauttoi kurdivaltion syntyä ja mahdollisen isomman Kurdistanin syntyä. Itsessään Irak on keinotekoinen valtio mikä koostuu toisiaa vihaavista kansoista ja uskonnoista / kulteista.
Saddamin tuhonta takasi edes osittain suoarabien ekologisen ympäristön palautuksen, minkä Husseinin hallinto oli muuttanut jo liki autiomaaksi.

Serbia, monikansallinen valtio mikä koostui siihen liitetyista unkarilaisalueista mm Vojvodina, sekä Belgrad, vähän sama juttu kuin Viipuri Suomelle. Belgrad oli ennen unkarilainen kaupunki.
Albaanialueita jäi edelleen Serbiaan, kätevintähän olisi ollut että olisi vaihdettu Serbian ja Kosovon kesken ko alueita pohjois-Kosovon serbialueet Serbiaan ja albaanialueet Kosovoon. Joten monikansallisiksi jäivät molemmat.

Suomelle ei olisi ollut mitään etua Suur-Serbian luonnista ja ko alueen lisäpakolaisista keskuuteemme. Se on syytä muistaa. Naton pommitukset takasivat sen että suurin on kosovolaisista jäi sinne ja alue itsenäistyi.
Kiitos Natolle ;) toimistaan tähän asti ;) God bless those who do not want to be slaves of Moscow oblast ;)

Kulttuurihistorioitsija Seppo Lehto 22.3.2022 Ajan Suunta aatoksin
Historioitsija Seppo Lehto
Ajan Suunta päätoimittaja
------------------------
------------------------------------------------------------
maanantai 21. maaliskuuta 2022

Miehittäjä-Ryssän imperialismin ryssäläisyyden torjunta 1:ksi Slava Ukraine! Ryssä helvettiin kaikilta miehittämiltään alueilta Suomi, Eesti, Saksa, Ukraina, Georgia, Japani etc samassa rintamassa


Miehittäjä-Ryssän imperialismin ryssäläisyyden torjunta 1:ksi Slava Ukraine! Ryssä helvettiin kaikilta miehittämiltään alueilta Suomi, Eesti, Saksa, Ukraina, Georgia, Japani etc samassa rintamassa


Tarja Halonen miehittäjä-Ryssän Troyan hevonen presidenttinä maanpetossyytteeseen miehittäjä-Ryssän perseennuolusta ja Natojäsenyytemme vesittämisestä otollisimpina aikoina:
Näkeekö kukaan mitään olennaista eroa näillä putinisteilla ja stalinisteilla keskuudessamme?desantti juha molari stalinisti putinistiAjan Suunta, eduskuntavaaliehdokas- ja kuntavaaliehdokas Tampere Seppo Lehto-pohdiskelua tervehtimisestä sananvapaudesta morottamisesta ja heilaamisesta, sekä kannottoja islamista maaahanmuutosta. 

Differences between Ukraine vs Russian warcrime state


Ei toivotun maahanmuuton ( mm Ryssän imperialistinen asutus miehitetyillä alueillamme) ja islamin vastustaja Seppo Lehto opastajanne: 

Ajan Suunta päätoimittaja Seppo Lehto Taistelkaamme mustaa tulevaisuutta vastaan 15.3.2022 

"We must secure the existence of our people and a future for white children" = "Meidän täytyy turvata kansamme olemassaolo ja tulevaisuus valkoisille lapsillemme".

Miehittäjä-Ryssän lipun poljentaa Ukrainassa 15.3.2022
------------------------
----------------------------------

lauantai 12. maaliskuuta 2022

Polttoaineverotus tuntuu olevan monille eri syistä käsittämätön yhtälö? Ei näytä kommariaatteen kyllästämät laskutaidottomat tsuhnat ymmärtävän että # polttoainehinnat #bensahinta pomppaa y-tunnuksen omaavien kautta +24% lisähintana monella tapaa tuotteiden #palveluiden hintaan


Polttoaineverotus tuntuu olevan monille eri syistä käsittämätön yhtälö? Ei näytä kommariaatteen kyllästämät laskutaidottomat tsuhnat ymmärtävän että # polttoainehinnat #bensahinta pomppaa y-tunnuksen omaavien kautta +24% lisähintana monella tapaa tuotteiden #palveluiden hintaan. 

#SeppoLehto 

Tavoitteeksi: Italiahinnoittelu #bensaan 1€/litra maksimihinnaksi, niin talous rullaa. 

https://Ajan-Suunta.blogspot.com #polttoainevero #verotus

Ajattelu kunniaan, käyttäkää taskulaskinta, jos ajatus muuten takkuaa?
-------------------------
----------------------

lauantai 26. helmikuuta 2022

Monet kommarit, erityisesti kepulit ja heidän paperimediansa ovat omistautuneet miehittäjä-Ryssän perseennuolijoiksi kuten demarit, jopa hallitusta myöden kuten Soldiers of Odin Mika Ranta ymv:t jotka samaistuvat Ryssään

24.2.2022 Ryssän tunkeutuminen Ukrainaan


Monet kommarit, erityisesti kepulit ja heidän paperimediansa esim "suomenmaa-lehti, kaleva" ovat omistautuneet miehittäjä-Ryssän perseennuolijoiksi kuten demarit, jopa hallitusta myöden kuten Soldiers of Odin Mika Ranta ymv:t jotka samaistuvat Ryssään

Kysyin fb:ssa asiasta Mika Rannalta: Samaistut Ryssään? Sitä sanotaan Tukholman syndroomaksi, eikä sillä ole mitään tekemistä isänmaallisuuden kanssa. Yksikään mainitsemasi "Länsi"-taho ei ole hyökännyt Suomeen eikä ryöstänyt alueitamme, vain Ryssä on. Käynti sankarihaudoilla kertoo että on kuoltu kotikontujen puolesta, mitkä nyt ovat Ryssän miehittäminä kuten Ukraina, Georgia, Tsetsenia, Valko-Venäjä etc. 

Miehitetyt alueet takaisin, se on isänmaan asia kaikille isänmaallisille, Ryssä helvetiin alueiltamme ja Ukrainasta. Nato luotiin torjumaan moskovan oblastin uhkaa. Valitettavasti kenraali Pattonia ei kuultu ja laitettu Ryssää 1945 sileäksi samantien.

Seppo Lehto Huk, historioitsija, aluepalauttaja, ole sinäkin? Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys, Suur-Suomi, Isänmaan asialla ja Miehitettyjen alueiden Liitto r.y:n pj


-------------------------------
-------------------------

tiistai 1. helmikuuta 2022

Puna-armeija on toistaiseksi tuonut nopeimman väestönvaihdon niin Suomeen, Eestiin, kuin muuallekin aina Saksaa ja Japanin saaria myöden Kaukasusta unohtamatta

Puna-armeija on toistaiseksi tuonut nopeimman väestönvaihdon niin Suomeen, Eestiin, Puolaan, kuin muuallekin aina Saksaa ja Japanin saaria myöden Kaukasusta unohtamatta

Tyhjeni miehitetyt alueemme ja yli 430 000 joutui jättämään kotinsa viime sotien seurauksena. Siksi on aika jättää Naton täysjäsenyyshakemus:

Puolaa työnnettiin väestöineen länteen, saksalaisia yli 13 miljoonaa ns rauhan jo tultua, joista n 3 miljoonaa surmattiin terroritekoina joukkokarkoitusten aikana pikkulapsia myöden.


Ei ole eroa miehittäjä-Ryssän toimilla eri vuosikymmenillä, imperialistiset tavoitteet aina, toistaiseksi.Kiitämme Markku Salomaata 1:1 ajattelustaan kanssani tästä tavoitteesta. Suomi suomalaisille, ei isovenäläisyyden sätkynukketoiminnalle.


On Naton täysjäsenyyshakemuksen jätön paikka ja Naton aika Suomessakin.

Seppo Lehto Ajan Suunta päätoimittaja

----------------------


-------------------------------

keskiviikko 5. tammikuuta 2022

Pieniä on silakat kaloiksi? Viite: Yleiset keskustelut seemien "Länsiranta" ymv vuohentalutuspaikat itkuvirret suomalaisessa keskustelussa somessa


Pieniä on silakat kaloiksi? Viite: Yleiset keskustelut seemien "Länsiranta" ymv vuohentalutuspaikat itkuvirret suomalaisessa keskustelussa somessa = Jonninjoutavaa sijaistoimintaa

Koko kazaarien (käännynnäisjuutalaisten) vs seemien keskinäinen kinastelu parista vuohentalutuspaikasta. Mitä se meille kuuluu?

Missä on kritiikki paljon isommista "miehityksistä" Suomen alueilla ja kuinka sitä rahoitetaan jopa Suomen toimin "lähialueyhteistyömäärärahoin?

Seppo Lehto historioitsija 

Ajan Suunta nettijulkaisun päätoimittaja Armon vuonna 2022
Miehitetyt alueet takaisin Suomelle! Siitä voisi jokainen isänmaan mies ja nainen lähteä jos ja kun aletaan puhumaan "miehitysalueista"? -------------------------
-----------------------