perjantai 29. heinäkuuta 2022

Vinkkinä #SinimustalleLiikkeelle ja muillekin rekisteröidyille puolueille. Vaikenemalla ei asioita hoideta. Toisaalta kumma Ihme on ettei useampi persu ole asian takana missä #VeijoNiemi, #LeenaMeri, #VilleTavio ja #RitvaElovaara

Kansanpalvelija Seppo Lehto eduskuntavaaliehdokas Tampere Pirkanmaa +31 helteessä 28.6.2022 


Vinkkinä #SinimustalleLiikkeelle ja muillekin rekisteröidyille puolueille. Vaikenemalla ei asioita hoideta. Toisaalta kumma Ihme on ettei useampi persu ole asian takana missä #VeijoNiemi, #LeenaMeri, #VilleTavio ja #RitvaElovaara

Laitoin kehut somessa, myös tätä kautta kerta fb ei salli jakaa niitä kaikille julki, joten vielä kerran: #VeijoNiemi on näköjään järkimies. Havaitsin sinut ko lakialoitteen takana: 

-----------
Viimeksi julkaistu 28.6.2022 14.06

Lakialoite LA 38/2022 vp 
Ritva Elomaa ps ym. 
 
Lakialoite laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteella on tarkoitus korottaa ulosottovelallisen suojaosuutta. Ulosottovelalliselle jätettävä suojaosuus on vuoden 2022 alusta 23,20 euroa velallisen itsensä osalta. Tässä lakialoitteessa esitetään, että suojaosuudeksi määriteltäisiin 40 euroa velallisen itsensä osalta ja 12 euroa päivässä jokaisen hänen elatuksensa varassa olevan henkilön osalta. Tuntuva korotus toisi monien ulosottovelallisten toimeentuloon merkittävän parannuksen sekä lisäksi kannustaisi tietyissä tilanteissa ottamaan työtä vastaan tai pysymään työelämässä. 

PERUSTELUT

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan ulosottovelallisia vuoden 2021 lopussa noin 284 000, mikä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Heidän ulosottovelkansa oli yhteensä peräti 6,4 miljardia euroa. Koko vuoden 2021 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 560 741, joista 276 484 velallisen ulosottoasioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden 2021 loppua. Velkaongelmat muodostavat mittavan yhteiskunnallisen haasteen. On kaikkien osapuolten etu, jos ulosottovelallinen saa velkansa maksettua. Ulosottovelallisen riittävä toimeentulo on varmistettava lailla. Suojaosuus on ulosotossa rahamäärä, joka velalliselle on jätettävä palkan ja muun säännöllisen tulon ulosmittauksessa toimeentulon turvaamiseksi. Tällä hetkellä suojaosuus ei ole riittävällä tasolla. Nykyistä suurempi suojaosuuden määrä kannustaisi myös työntekoon. 

Inflaatio on korkeimmillaan vuosikymmeniin, ja muun muassa polttoaineiden, sähkön ja elintarvikkeiden hinnat ovat rajussa nousussa. Esimerkiksi edellä mainitut ovat välttämättömiä arjen menoja. Ulosoton suojaosuus on ollut liian matalalla tasolla jo ennen viimeaikaista elinkustannusten rajua nousua. On selvää, ettei nykykäytännön mukaan määräytyvä suojaosuus riitä varmistamaan vallitsevalla hintatasolla riittävää toimeentuloa niin kuin voimassa olevaa lakia laadittaessa on tarkoitettu.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 48 §:n 1 momentti seuraavasti:  
4 luku 
Ulosmittaus 
48 § 
Suojaosuus 
Määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa velallisen suojaosuus on velallisen itsensä osalta 40 euroa ja hänen elatuksensa varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 12 euroa päivässä seuraavaan palkan maksupäivään asti. Suojaosuus lasketaan kuukaudessa 30 päivältä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 22.6.2022 
Ritva Elomaa ps 
Ville Tavio ps 
Sebastian Tynkkynen ps 
Veijo Niemi ps 
Leena Meri ps 
...................

Suosittelen muitakin ottamaan tuohon kantaa. Potentiaalisia ja oikeasti ulosoton kohtuuttomassa #ahdingossa olevia äänestäjiä yli 400 000 mielettömässä ulosotossa. 

Kaikkea muuta nostetaan vaan ei ulosottosuojaa. Totuus on hirveä monille ulosotossa oleville, kun hinnat nousevat (inflaatio) vaan ulosoton suojaosuus oikeasti pienenee.

Seppo Lehto eduskuntavaaliehdokas Tampere Pirkanmaa eduskuntavaaleissa 2023 


4.7.2022 Seppo Lehto eduskuntavaaliehdokas Tampere Pirkanmaa Joka päiväinen leipämme on ansaittava
https://Seppo-Lehto-eduskuntaan.blogspot.com


------------------


-------